Ruang Ilmu Ngaji.my

Mari mempelajari dan mempraktikkan tajwid Al-Quran di Ruang Ilmu Ngaji.my

Ustaz Ahmad Syafi'evideoPengenalan Hukum Idgham Bila Ghunnah
Ustaz Ahmad Syafi'evideoPengenalan Hukum Ikhfa' Hakiki Bahagian 1
Ustaz Ahmad Syafi'evideoPengenalan Hukum Izhar Halqi
Ustaz Ahmad Syafi'evideoPengenalan Hukum Idgham Maal Ghunnah
Ustaz Ahmad Syafi'evideoPengenalan Ilmu Tajwid
Ustaz Ahmad Syafi'evideoPengenalan Hukum Nun Mati dan Tanwin